Эрхэм зорилго

Манай байгууллагын эрхэм зорилго нь улсын болон олон улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажлыг гүйцэтгэх, хариуцсан авто замын байгууламжийн бүрэн бүтэн байдалд байнгын хяналт тавьж, эвдрэл гэмтлийг арилгах ажлыг шуурхай зохион байгуулан тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг саадгүй зорчуулахад оршино.

Хуваалцах :